Farlig begjær

fredag 24. februar 2012

ARM RIDDER: Lars Sponheim var maktbegjærlig, men han kjente, erkjente og respekterte grensene.

Lars Sponheim vrir seg antakelig såpass ubekvemt i fylkesmannsstolen i Hordaland at han pådrar seg gnagsår.

Det handler om Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og det Aftenposten på nyhetsplass, i god gammel Egil Sundar-stil,  ikke klarer å skjule sin begeistring for: ”Det lysner for et bredt borgelig samarbeid ved neste stortingsvalg.”

Foran forrige valg var spesielt Venstre avvisende til regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Sponheim-doktrinen kostet partiet velgere, og da resultatet ble klart, tok Sponheim konsekvensene av det: Han gikk – med rak rygg.

Venstre foretar nå et oppgjør med Sponheims holdning. Ungdomspartiet var først ute, og nå kommer de voksne etter.

Faneflukten er overraskende både av ideologiske og praktisk-politiske grunner.

De tradisjonelle borgerlige dyder og ideer finnes i de verdikonservative partier, med svært kort vei til mellompartienes sosialliberalisme. Avstanden er desto lengre til de verdier som Fremskrittspartiet representerer.

Den verdikonservative forfatter Ronald Fangen skrev i 1934 essayet ”Borgerlig livssyn”. Der fremhevet han ”at ”toleranse er et av de borgelige samfunns adelstegn”.  Den ansvarlige og bevisste samfunnsborger er altså mønsterrollen i den borgerlige ideologi.

”Det borgerlige” står i grell kontrast til Fremskrittspartiet, og som det klokt het i det konservative tidsskriftet Minerva for noen år siden: ”Det er ikke mulig å se hvordan Frp, det være seg på kulturhistorisk eller ideologisk grunnlag, kan påberope seg betegnelsen borgerlig. Hvor er toleransen som ryggmargsrefleks, hvor er dannelsen, hvor er moderasjonen, hvor er det personlige ansvaret kombinert med den erkjennelse at å leve i et fellesskap med andre medfører et samfunnsansvar utover rendyrking av individualisme og ego?”

Heller ikke i praktisk politikk ser det ut til å være mulig å bygge broer mellom Frp og Venstre. De står på hver sin ytterkant i klima- og innvandringspolitikken, som er markørsaker for begge partier.  Nå vil altså Venstre samarbeide med Frp for å bøte på skadene de rødgrønne har påført oss i klima- og innvandringssakene. Det fremstår som en umulig oppgave.

Ferske lokale resultater av et praktisk samarbeid mellom Frp og Venstre ser vi i Tromsø, der Venstre så langt har frontet tre Frp-saker: Nei til samisk, nei til veipakker finansiert av bompenger, ja til utvidete skjenketider.

Maktbegjær er et sunt politisk instinkt, men man bør ikke gå til sengs med hvem som helst; iblant kan det være klokt å tenke seg om en gang til.

Jeg tror ikke Aftenposten skal glede seg for tidlig.

6 kommentar to “Farlig begjær”

 1. Frank Steinsvik Says:

  Svaret tør være enkelt, Herr Redaktør! Der blir intet alternativ til sittende regjering uten FrP, derimot kan det meget vel bli et alternativ uten Venstre. Venstre har forsøkt å posisjonere seg som haleheng til AP før, da røk de ut av Stortinget i sin helhet. Gjør de det igjen, er det vel mye å håpe på at de skal komme tilbake.

  • baardborch Says:

   Glimrende, Frank. Velkommen tilbake. Har savnet dine kommentarer (intelligent provoserende). Ser poenget ditt, men er uenig!

   • Frank Steinsvik Says:

    Takk det samme! jeg deler vurderingen din til en viss grad hva FrPs manglende borgerlighet angår, og er forsåvidt enig i at forestillingen om FrP og Venstre sammen i samme regjering synes lett surrealistisk. Partiene er diametrale motsetninger på en rekke områder hvor Venstre synes nærmere SV enn FrP, det være seg innvandring eller miljø m.m., dog er vel FrP og deler av AP nærmere i disse sakene enn AP og SV, like fullt deler de to sistnevnte seng på sjette året. Dog har der tidvis vist seg at FrP kan samarbeide og være pragmatisk, de samarbeidet relativt godt med Høyre i Oslo sist perode, der har også vært samarbeid siste tiåret i store kommuner som Bergen, Tønsberg, Nøtterøy, Drammen etc. I Drammen ble jo samarbeidet etterhvert så intimt at FrPs varaordfører vel i dag er Høyremann.
    Uansett, jeg klarer ikke å se for meg en regjering med Venstre og Frp ved samme bord om halvannet år, tror utspillene er mest et forsøk på å være i manesjen og aktuelle i størst mulig grad. Venstres vei til å gjenreise partiet er gjennom opposisjon til den rødgrønne regjeringen, da kan de ikke posisjonere seg som i opposisjon til de mest reelle opposisjonskonstellasjonene. Altså anser jeg dette mest som politisk spillfekteri som vil bli etterfulgt av teatralsk drama og slamring med dører i midten av september til neste år, alternativt vil Venstre rett og slett uansett bli irellevant, enten fordi de rødgrønne blir gjenvalgt, eller fordi Høyre og FrP gjør så gode valg at V og KrF blir overflødige. Men som du påpeker, Venstre bør av indremedisinske årsaker være varsom med hvem de flørter med, det er høy hasard de bedriver i forhold til eget grunnfjell, det er ikke gitt at oppsiden er så stor hva potensielle nye velgere angår på grunn av dette.

 2. krabbvik Says:

  Man må jo være ganske så tolerant når man – som flere ledende FrP-politikere har gjort det siste året – reiser til Baltiske land med den ikke aller beste fortid for å få stelt og pleid ulike kroppslige deler… Har ennå ikke sett at Erna eller Elizabeth har blitt massert av innfødte afrikanske muskelbunter på rek i Grottebadet…

  Om Fangen skrev hvordan et tiltenkt borgelig utopi kunne arte seg ut i hverdagen, er det så vidt jeg vet, ingen som spurte ham om hvordan det stod til med det norske borgelige idealet i april 1941… (ja, ikke 1940)


 3. Redaktør, Bård Borch Michalsen, har en lengre kronikk om borgerlig samarbeid. Det er åpenbart at han misliker Frp og er følelsesmessig berørt fordi Venstre samarbeider med Frp i Tromsø og at Venstre forhåpentligvis vil bidra til å sikre en borgerlig regjering i 2013. Michalsen må gjerne mene det, men det er uredelig når han skriver direkte misvisende om forholdene i Tromsø.

  Etter 12 år med Ap-styre i Tromsø ønsket velgerne et borgerlig alternativ. Derfor fikk de borgerlige partiene 55,9% av stemmene og et klart flertall. Venstre ønsket et borgerlig alternativ fordi det er der vi får mest gjennomslag for vår sosialliberale politikk. Vi har nå et byråd som vil gi innbyggerne et bedre velferdstilbud ved å ta i bruk alle gode krefter, også private, til det beste for byens innbyggere. Vi har et byråd som fokuserer på kunnskap og kvalitet i skolen. Vi har et byråd som jobber aktivt for at det skal skapes flere arbeidsplasser og private bedrifter i Tromsø. Vi har et byråd som tar grep i Tromsø kommunes økonomiske situasjon og er villig til å effektivisere kommunen. Dette er god Venstre-politikk, som er forankret i vårt politiske program.

  Michalsen kommer også med en rekke påstander som er positivt feil. Det ene er at Tromsø har sagt nei til samisk språk og kultur. Tromsø kommune har allerede et av Norges beste tilbud til den samiske befolkningen. Vi har samisk barnehage, samisk skoleklasser og et eget kompetansesenter i Gaisi språksenter. Dette tilbudet kommer byrådet til å fortsette å utvikle i samarbeid med det samiske miljøet og Sametinget. Debatten om samisk språkforvaltningsområdet har vært sårende, men undertegnede og ordfører Jens Johan Hjort har tatt en rekke grep for å synliggjøre at Tromsø er og skal være en raus og inkluderende by for samer. Signalene fra den samiske befolkningen er at vi har lykkes med det.

  Videre skriver han at byrådet har sagt nei til veipakker finansiert av bompenger. Også her tar Michalsen feil. Byrådet har lagt fram og fått vedtatt Tromsøpakke 3, finansiert av en lokal bensinavgift. Inntektene går hovedsakelig til å finansiere nye kollektivfelt, nye gang- og sykkelveier og bedre trafikksikkerhet. En meget god miljøpakke i tråd med Venstres politikk. Faktisk er denne pakken mer miljøvennlig enn den Ap og SV la frem i Tromsøpakke 2. Tromsø kommune tar ansvar for det som er vårt hovedansvar, det kommunale vegnettet og tilrettelegging for kollektivtrafikk.

  Tilslutt hevder Michalsen at Venstre har gitt etter for Frp i skjenkepolitikken. Dette er nok et eksempel på at Michalsen ikke er oppdatert på Tromsø-politikk og på nasjonal Venstre-politikk. Tromsø Venstres program sier at vi vil gi mulighet til kaféer og utesteder til å skjenke til lovens maksimum, også på hverdager. Vi vil også ha en mer rettferdig skjenkepolitikk der alle aktører likebehandles. Venstre nasjonal har gått inn for å fjerne det statlige kravet om skjenkestopp kl. 03.

  Redaktøren må gjerne være kritisk til Venstre og til den politiske utviklingen mot et liberalt parti, med sterkt sosialt- og miljøengasjement. Men jeg håper at han i fremtiden henter inn litt mer fakta for å gjøre sine analyser. Det fortjener leserne.

 4. Arne Jostein Nilssen Says:

  Dette innlegget har blitt aktualisert i dag igjen etter at partiet Venstre har flagget at de ikke vil hindre Frp i å innta regjeringskontorene. Således ser vi at dagens Venstre i sitt begjær etter taburetter ikke skyr noen som helst slags metoder for å oppnå dette. Dette ligger langt fra Gunnar Garbo-linjen som jeg i lang tid forbandt med Venstre. Etter Røros og Helge Seip ble partiet redusert til en slags Høyresekt og er det i dag. Det går heller ikke an å konfrontere ledende Venstrepolitikere med dette. Da blir man uvenner med dem. Jeg har personlig erfaring med dette gjennom diskusjon med Roar Sollid. Jeg foretrekker å holde meg i den rødgrønne leir selv om det er mange saker der som jeg kunne tenke meg andre løsninger på (f.eks. Vikarbyrådirektivet) framfor å vikle meg inn i Venstres såkalte «verdier» som i virkeligheten er god gammeldags Høyresaus (det private initiativ, skattelette etc). Det som kjennetegner Venstre er sur kritikk av absolutt alt som den rødgrønne regjeringen gjør samt bestandig litt høyere summer til gode formål i sine alternative budsjett som de aldri får til å gå opp. Jeg tror ikke Venstre taper noe på dette idag idet velgergrunnlaget sannsynligvis er en saus av kristenkonservative og kverulantkonservative forståsegpåere. Jeg skjønner motivet for å sanke stemmer til valget og kaste regjeringen, men når disse samarbeidspartnerne etterpå skal prøve å få sine løfter til å gå opp tror jeg det kan bli mye spetakkel og rasering av velferdsgodene. Da er det for sent. Jeg ble selv rammet av kutt i ledighetstrygden under Bondevik 2-regjeringen til fordel for Erna Solbergs skatteletteløfter og kommer aldri noensinne til å stemme borgerlig.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: