Støy på landet

lørdag 27. mars 2010
 

UØNSKET TIL PÅSKEEGGET: Snøskutere. Arkivfoto: Dag Rasch

Jeg ønsker meg det samme i årets påskeegg som til de foregående års: Færre snøskutere, flere gauper.

Palmelørdag ble en vidunderlig senvinterdag i Nord-Norge, og humøret steg mens jeg klatret bakkene. Hjernen jobbet på høygear, og da jeg nærmet meg toppen, hadde jeg svaret på spørsmålet jeg grublet over: Hva skal jeg skrive om i dagens blogginnlegg? Det må naturligvis være et apropos til en kommentarartikkel i Harstad Tidende før påske i fjor. Artikkelen var en suksess, for den førte til hatefulle bemerkninger, og den er like aktuell ett år etter.

Temaet var en bebudet endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Ikke spennende? Jo visst! Kroken jeg hengte artikkelen på, het Ivar B. Prestbakmo. Han var nettopp blitt jublet frem som årets ordfører under landsmøtet i Senterpartiet. Hjemme i Salangen er posisjonen sterk, og utad har han fått honnør for sin konsekvente kamp for snøskuterfolket. Harstad Tidende hadde støttet mer restriktive regler for kjøring med snøskuter, og han hadde beskrevet avisens syn slik: – Naturromantisk skivebom.

Årets ordfører 2009 er en geskjeftig kar. Han  hadde fått 70 kolleger fra hele landet med på et opprop som tar til orde for at kommunene skal kunne si ja til alle som ønsker å kjøre snøskuter.

Bruduljene startet da Direktoratet for naturforvaltning (DN) i juni 2007 sendte ut et forslag til nytt regelverk. Målet er å redusere omfanget av en motorferdsel i utmark som har vokst kraftig i flere år.

■ Et hovedpunkt i forslaget er at motorferdsel for fornøyelsens skyld og generell persontransport ikke blir tillatt. Det skal ikke åpnes for nye rekreasjonsløyper.

Direktoratet mottok 863 høringsuttalelser. Svært mange kritiserte forslaget til innskjerping, men noen støttet direktoratet. Økokrim skrev at det er positivt at «forslaget har forsøkt å synliggjøre hensynet til miljøet i større grad». Etter å ha lest de 863 høringsuttalelsene reviderte direktoratet sitt utkast til nytt regelverk – men opprettholdt i all hovedsak sine forslag. Saken lå i fjor vår på Erik Solheims blankpussede statsrådsbord. Miljøvernministeren lovde å legge frem et lovforslag i løpet av året, men slik gikk det ikke.

Grunnene kan det bare spekuleres i, men sikkert er at statsråden her er klemt mellom SVs ønske om mer restriktive regler og Senterpartiets populistiske «slipp-skuterne-fri»-holdning.

Så kan det hende at saken likevel kommer til Stortinget i løpet av året. Høyres stortingsrepresentant Linda Helleland krevde i Stortinget for få uker siden at regjeringen i løpet av våren må fremme en sak om motorferdsel i utmark for Stortinget. Jeg er redd for at Hellelands motiver og ønsker går i motsatt retning av den vi ‘naturromantikere’ ønsker oss.

For sånn kan det gå når man mister målet av syne. Og målet er altså å redusere en motorferdsel som er gått av hengslene. Studier viser at 90 prosent av alle nordmenn oppsøker naturen, og 85 prosent av disse gjør det for å oppleve naturens stillhet og fred.

Sjelden har en statsetat uttrykt seg mer poetisk enn det Direktoratet for naturforvaltning gjør her: – Det er så stille at du holder pusten for ikke å bråke. Bare bekken som sildrer ved skisporet gir seg til kjenne. Naturens stillhet i påskefjellet omfavner deg.

Og her er sakens kjerne: Samfunnet har en plikt til å legge til rette for en natur mest mulig fri for menneskeskapt lyd. Dette er et hensyn som må vektlegges langt høyere enn skuterfolkets rekreasjonskjøring. Og det er langt fra sikkert at kommunepolitikerne er best skikket til å forvalte en grunnleggende og taus naturverdi når rådhuset kjøres ned av motorkåte pressgrupper. En slepphendt dispensasjonspraksis er en hovedgrunn til at skuterproblemet har vokst.

Hva har så gauper med dette å gjøre? Det er nærmere 70.000 registrerte snøskutere i Norge, mens det finnes fattige 400 gauper. Det er altså mer enn 60.000 flere snøskutere. Det er sistnevnte som gjør mest skade.

25 kommentar to “Støy på landet”

 1. Kenneth G Johansen Says:

  Har du noensinne ikke fått påskegg-ønsket ditt oppfyllt hr. Redaktør? Har du noengang truffet en skuter på påskefjellet på Hinnøya.

  Du er som ofte tidligere i dine blogger på syltynn is her, om du gjør det for å få oppmerksomhet kan bare du vite, for det du klarer å banke ned i tastaturet her er det reneste vissvass og som skapt for provokasjon.

  Å kalle artikkelen «gøy på landet» og samtidig fremstille skuterfolket som banjospillende hillbillies er jo i seg selv beskrivende for din manglende respekt for mennesker med annet syn på hvordan vi kan ha glede av naturen rundt oss. Du gjør faktisk skuterfolket den tjeneste å sette «naturomantikerne» i bås som fordømmende, urbaniserte og egoistiske.

  Du skriver at «studier viser at 90 % av folket oppsøker naturen og at 85% av disse gjør det for å oppleve naturens stillhet og fred» Kan du redegjøre for hvilke studier du viser til? Hvem sier at de som kjører skuter bare vil lage bråk? TNS Gallup gjennomførte en undersøkelse i august 2007 i de 7 mest skuterrike kommunene som viser at:
  – 80% sier det må være lov å bruke skuter til/fra egen hytte
  – 75% sier at kommunene må få kunne merke opp egne skyterløyper
  – 68% sier at skyterkjøring på skogsbilveier bør være lov
  – 65% sier at snøskuterkjøring på islagte vann bør være lov.
  – 62% sier at kommunene bør overta reguleringen av snøskutertrafikken.

  Nosk insitutt for naturforvaltning (NINA) sier at i kommuner med egne er det færrest som mener at snøskutereren forringet deres naturopplevelse. Sitat NINA`s rapport 90/2005: » Spørreundersøkelse gjennomført i forsøket viser at det er i de kommunene som har minst omfang av snøskuterkjøring at innbyggerne i størst grad sier at støy fra snøskutere forringer deres naturopplevelser»

  Direktoratet for naturforvalning(DN) er et organ uten objektivitet, det kommer tydelig frem i deres fremstillinger som du blandt annet viser til. Den undres meg at et offentlig organ skal kunne få lovt til å opptre på den måten de gjør uten at det får konsenvenser for DN`s ansatte, les videre…

  Et forsøk med lokal forvaltning av snøscooterløyper ble en suksess. Det viser den offisielle evalueringen som Miljøverndepartementet bestilte. Like fullt omtaler nytt motorferdselsforslag fra DN forsøket som om det var misslykket! Derfor skal du nå hr. Direktør få den vite hva den offisielle evalueringen faktisk sa:

  Prøveordningen med lokalt vedtatte snøskuterløyper etter plan og byggningsloven viste at alle seks delmål for bedre motorferdsel ble helt eller delvis innfridd i forsøkskommunene. Det skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA), på oppdrag fra Miljøverndepartementet, i sin evaluering. Likevell vil DN hindre kommunene i å videreføre ordningen som fungerer.

  Hvorfor holder DN NINA`s rapport skjult. Kan det være fordi DN består av urbaniserte og fordømmende naturister som ikke under noen omstendigheter er åpen for saklige og dokumenterte innspill i sin utarbeidelse av nytt motorferdselslovforslag?

  Anbefalt lesning for Redaktøren før ytterligere tastaturonnanering:

  NINA Rapport 90/2005
  DN`s lovforslag pkt 3.6 s 56
  (her vises virkelig lokaldemokratiet tillit!)
  Høgskolen i finnmark (HIF)- rapport 2009:1
  «snøscooter og trafikksikkerhet»

  Viste du veddirektorater i sin rapport TS 2008:6 skriver at kun 3 av 62 politirapporterte ulykker sjedde på merket skuterløype, ingen av disse var alvorlige.

  Ingen snøkuterulykker har skjedd i forsøkskommunene med løyper.

  Naturen er for alle, da tenker jeg på blandt annet på hytteiere, hvermansen, idrettslag, bønder, funksjonshemmede, ikke bare naturomantikerne med klister under skiene.

  Til slutt: Gauper har overhodet ingenting med saken å gjøre, det blir like usaklig som om jeg skulle dra paraleller til båtlivet og motorisert ferdsel på havet – så dypt synker ikke jeg. Kos deg med påskeegget ditt – men ikke la det ødelegge påsken din om Rødekors, Norske redningshunder eller Norks folkehjelp kommer og henter deg og din knekte fot ned av fjellet på snøskuter – gratis.

  Jeg tar for min del påsken i finnmark på min snøskuter med hele familien, lavvu og soveposer – helt lovlig til glede for oss og næringslivet dær oppe. Og ja, vi tar med ski.

  • Kjøttpeisen Says:

   Wow. En kommentar som skaper debatt. Dæven. nu har redaktørn gått for langt altså. og at han kan meine nåkka og vektlegge en anna rapport enn det du gjør sjøl. uhørt!
   Ka med å skille sak og person?
   Har sjøl ingen varme følelsa for skuter. Like lite for ski. Men om en firhjuling hadde kommet kjøranes opp etter lia når æ går i fjellet, da hadde æ blitt grinat. så æ forstår synspunktet tel redaktørn på støy. gaupe får være en anna sak.

 2. jan vimme Says:

  Hensyn te miljøet my ass… skal dem komme me et sånnt utspill at detta har me miljøet å gjøre så må dem fan me få redusert antall fritidsbåta på havet.. dem e like skadelig.. syns det e heilt idiotisk at ikkje det e som i sverige ang snøscooter. eg kjøre hundespann og går på ski men kjøre å scooter. scooterfrie områda syns e det skal være.. men man skulle hatt lov å kjøre kor som helst ellers. eller smell opp et skikkelig løypenett. di største scooterhateran har dobbeltmoral så det hold,dem stille seg uttafor løypa å hold seg for nesen når en scooter passere.men dem skal gå i løypa og helst få kjørt opp sitt eget pikkpakk me scooter te fjells… halloen,,, e dem så dj…… imot sccoter hadde dem gått utenom løypa men neida,det e for tungt det..

 3. Morten Einarsen Says:

  Dokker e jo søkke blåst,dær e plass te alle på fjellet vis bare trangsynte gamle idiota som sett med makta klare å se kor mye penga dær faktisk e i scooter,det e en voksanes ting,å det bli ikje mindre av dem akkurat,det e en skam at norge ikje har lært av storebror sverige!!! de har et system som funke! Norge leve enda på 1800tallet med hensyn te motorferdselloven! Æ skjæmmes over detta landet!

  • Jakob Eitrheim Says:

   Da er jo saken enkel for din del: Emigrer til Sverige!

   • kristoffer Says:

    kom over denne artikkelen som jeg synes folk flest bør lese.

    En vanlig snøscooter gir under 75 dBA på 15 meters avstand. Moderne 4-taktere har ett langt lavere nivå.

    Blant beregninger som er gjort, og som brukes mot snøscooteren starter støy på 40 dBA. Ved 20 dBA er lyd såvidt hørbar. En vanlig samtale gir 70 dBA.

    – Snøscooteren forurenser

    De norske snøscooterne slipper ut 16 000 tonn CO2 i løpet av ett år, det gir 300 kg CO2 i gjennomsnitt pr snøscooter. Den norske fritidsbåtparken slipper i gjennomsnitt ut 32 000 tonn CO2 på en time.

    – Snøscooteren forstyrrer dyrelivet

    Observasjoner over hele verden sier det samme, dyrene lar seg ikke skremme av kjøretøy med motoren i gang. Stopper man derimot motoren og begynner å gå mot dyrene, blir de redd. Kjøretøy oppfattes ikke som en naturlig fiende.

    En undersøkelse fra Universitetet i Tromsø på Svalbard konkluderer med at de ikke på noen måte kunne påvise noen reduksjon i det fysiske velværet til reinsdyrene pga snøscooterkjøring.

    – Snøscooteren skader terrenget

    En skiløper som står stille utøver ett trykk på marken som er dobbelt av en snøscooter. Når skiløperen sparker ifra er trykket 10 ganger høyere.

    Når snøen smelter forsvinner skisporet, og likeledes snøscootersporet. Vekstforholdene i og ved siden av en snøscooterløype er identiske. Ingen forskning har påvist varige skader på plantelivet pga snøscooter.

    Det er for mange snøscootere

    Det er registrert 55 000 snøscootere i Norge. Til sammenligning finnes det ca 450 000 fritidsbåter. I Norge har vi 431 kommuner, det er lov å kjøre snøscooter i 24 av dem. Fritidsbåt er lovlig i alle.

    Snøscooteren hører ikke hjemme på fjellet

    Snøscooteren er for mange i distriktet det samme som fritidsbåten for folk som bor nærme kysten. Ingen tør vel foreslå å innføre lignende begrensninger for båtene som snøscooterbrukere har i dag.

    Undersøkelser sier at folk vil ha vekk snøscooteren

    Dersom man foretar undersøkelse i byene vil ikke svaret bli det samme som i distriktene. Undersøkelser MMI har foretatt viser en overvekt av positive holdninger til snøscooter i områder hvor man benytter snøscooter.

    Nødvendig transport kan dekkes opp gjennom bruk av leiekjøring.

    Ved bruk av leiekjøring / snøscooter-taxi vil trafikken bli det dobbelte, i og med at vedkommende må kjøre samme strekning to ganger.

    «Hvem som helst kan kjøre snøscooter»

    Alle som skal kjøre snøscooter må ha førerkort. Fra 01.07.06 innførtes førerkort klasse S, med krav til opplæring. Hvem som helst kan gå rett om bord i en 49 fots båt med flere tusen hestekrefter. Det stilles ingen krav til kompetanse, ferdigheter eller erfaring for å kjøre båter inntil 15 meters lengde. Promillegrensen for snøscooter er 0,2 mens den for båtførere er 0,8.

    «Snøscooter organisasjonene vil ha fritt frem overalt»

    Alle seriøse snøscooter organisasjoner i Norge ønsker ikke fritt frem. Vi ønsker ett tilrettelagt løypenett, vedtatt av den enkelte kommune ikke bestemt av sentrale myndigheter. Den enkelte kommune er best skikket til å tilrettelegge løypenettet i sin kommune. Norge er så stort at det er plass til både skiløpere og snøscooterkjørere.

    «Straffen for ulovlig kjøring er for lav»

    Man risikerer i dag bøter i størrelsesorden 10000 15000,- for ulovlig snøscooter-kjøring. I tillegg kan politiet beslaglegge snøscooteren. I det nye forslaget fra Direktoratet for naturforvaltning foreslås det i tillegg fengsel i inntil ett år hvis man forringer noens mulighet for å oppleve stillhet og ro.

    Man kan i dag utføre særdeles grov vold mot andre før man blir idømt fengsel på ett år. Promillekjøring med bil, med ca 2-3 i promille vil normalt gi 20- 30 dagers betinget fengsel og ca 15.000,- i bot.

    Det strider mot svært manges rettsoppfatning at dommene for slike forbrytelser skal være den samme.

    Kilder; Snøscooterimportørenes forening, SINTEF Rapport Motorferdsel i utmark, Støyberegning, Fremtiden i våre hender, Motorbåtimportører, Snøfor. Aviser, bl.a Aftenposten, Nettavisen.

  • Bjørnar Isaksen Says:

   Æ e heilt enig me dæ lova e fra før steialderen. La dæm heller gå laus på all fritidsbåtbruken langs kysten,dæm e det mange fleire av så det e meir støy å forurensinger fra disse.Men det e det sælfølgelig ingen som tør sei nokka om førdi at det e mange rikinga å direktøra som bruke dissed

 4. fjompen Says:

  Kanskje redaktøren heller skal satse på en politisk karriere slik at leserne slipper å måtte høre på hans propaganda i en avis han styrer selv?

  Når man påstår at scootere gjør mer skade enn gaupa i Norge er jeg litt interessert i hvor man har hentet dette fra?
  Det er fortsatt ingen forskning som har påvist noen skade fra bruk av snøscootere, mens gaupas skader er omfattende og utgjør titalls millioner årlig.
  Sammenligningen (eller er det ment som en elendig analogi?) er uansett så dårlig at man skulle tro redaktøren hadde litt høyere kognitive evner enn som så.

  Store deler av Norge setter pris på stillhet og natur og «alle» vil svare ja på det spørsmålet. Også jeg som er scooterbruker. Også vi som tilhører denne stigmatiserte utskuddsgruppen «scooterfolk» (åh fysjom!) ønsker fred i fjellet. Men om en scooter kjører forbi så ødelegger faktisk ikke disse sekundene med putring noe for meg. Er den samme gjengen mot et forbud av fly? Disse bråker jo forferdelig, og hvis man er så sensitiv mot lyd at man får ødelagt en tur av det må jo Norsk flytrafikk være spikern i kista for friluftslivet deres.

  DN sitt forslag var ikke å stoppe økningen av scooter, men å totalforby disse inkludert omsetningsforbud og plikt til å levere fra seg maskinen. Man skal være rimelig ekstrem i sine meninger for å appludere dette.

  Redaktøren ønsker seg en sentralisert myndighet og mindre makt til kommunene når han går mot Sp ordføreren. Det er ganske spesielt av en kar bosatt på en øy i Nord-Norge.

  Dagens moderne maskiner brøker vesentlig mindre enn for få år siden. Forbruk og forurensing er redusert dramatisk. Min maskin produserer ca 80 db på en meters avstand, noe som er lavere enn to skigåere i krangel om beste skismurning gjør. Den bruker ca 1,1 på mila og er tilnærmet røykfri. Mange, mange biler som er verre enn den.

  Men, i motsetning til redaktøren kan jeg vise til faktiske skader påført av den konstruerte og påståtte motpart;skigåere. Nyere forsking har vist at den mengden med miljøgifter restene av skismøring tilfører økosystemet er et problem for faunaen, og kommer til å føre til varige skader. Hvem bryr seg kan man spørre, men for redaktøren som er konservatist i miljøperpektiv bør det utgjøre nok til å holde seg innendørs.

  For å latterliggjøre miljøperspektive litt; det er et faktum at en menneskekropp i tung fysisk aktivitet bruker så mye energi at det utgjør mer forurensing enn en motor på grunn av effektiviteten en forbrenningsmotor har.
  Nylig uttalte en forsker at det var miljømessig bedre å kjøre til butikken enn å gå hvis turen var men enn 1,5km (fritt etter hukommelsen).

  Denne demoniseringen av «scooterfolket», som da er en faktisk gruppe mennesker i følge redaktøren, er for å skape den gode fiende som man kan ta. Denne knøttlille delen av befolkningen skal stilles til ansvar ovenfor de småborgelige noksagter i sin hellige kamp for verdier de selv forhøyer til superior ovenfor verdiene til de laverestående.

  Synes radaktøren bør fremme forslag om å få merket disse som tilhører «scooterfolket» slik at de besteborgelige kan se hvem som er mindre verdt enn de! Er jo en snøscooterprodusent som har polarstjernen som logo…

  • Jakob Eitrheim Says:

   Fjompen, du bærer ditt navn med rette! (Hva feiler det folk som ikke tør stå fram med sitt rette navn?)
   Du sier at gaupas herjinger utgjør titalls millioner årlig. Har du prøvd å sette opp et regnestykke over de personskader scooterbruken årlig forårsaker? Menneskeliv kan ikke måles i penger, men det er et uomtvistelig faktum at (ulovlig) scooterbruk krever menneskeliv hvert eneste år! Her tror jeg ikke dine matematikkunnskaper strekker til!

   • fjompen Says:

    Og man skal stå med sitt fulle navn fordi? Ikke alle som er like interessert i å bli kontaktet privat.
    Du må huske på at enkelte har jobb og slikt, og da er det ikke alltid at det er karrieremessig smart å være debattant på alskens forum.

    Takk for ad hominem forresten! Greit å få skilt de med vekttall fra de uten.

    Vi scooterbrukere har ansvarsforsikring, så vi samlet er med å betale for de personskadene som oppstår. Så for deg koster det ingenting, mens det koster ca 1000,- i året for hver enkelt scooterbruker.

    Scooterbruk krever ikke liv hvert eneste år. Uansett dør det mange ganger fler på vei, til havs (50?) osv.
    Er man interessert i skadeforebygging bør man stenge alle slalombakkene da disse er årsaken til mange milioner i året i personskader og varig uføre.
    Jeg trenger vel ikke ramse opp flere eksemper på aksept av risiko, du forstår poenget.

    Ellers er det en god regel å bekymre seg over seg og sine, og faktisk la folk ellers bestemme sitt eget liv.

    Men igjen ser man at scooterbrukere gjøres til den
    gode fiende. Hos denne karen var det de enorme kostnadene samfunnet påføres som skulle være innfallsvinkelen, samtidig som han ignorerte at dette er momenter med all aktivitet. Eneste forskjellen er at scooterbrukerene betaler for seg selv, det gjør ikke andre…

 5. dagobert Says:

  Nok ett utspill fra denne pr-kåte tegneserie figuren av en redaktør.
  det er jo klart hvor Harstad-tidene ligger i sneskutersaken, det har vi jo sett før med blandt annet latterlige spørreundersøkelser med sterk ledende spørsmål.
  det er ett problem for Harstadsammfunnet at det sitter folk med slike «jeg vet best» holdninger i ledende possisjoner. det gjør det vannskelig å få en saklig debatt med reelle fakta på bordet.
  går selv mer på ski enn jeg kjører skuter, men synes begge deler er morro. og vil gjerne kunne gjøre det her på Hinnøya.
  vi ser også at mange unge reiser ut av byen og landsdelen. jo flere ting vi har å tilby, vil være positivt for å holde de tilbake eller medføre at de returnerer.
  er også sikker på at næringslivet vil kunne tjene på ett tilrettelakt løypetilbud. blandt annet med overnattinger bespisning og service/bensin.
  håper vi kan få en seriøs behandling av denne saken. og slippe innspill av denne typen.
  hilsen skiløper

 6. Harald Sundli Torsteinson Says:

  Æ kom akkurat inn fra en fin tur på Finnslettheia. Sol, en del folk, og god stemning. En del av løypa va kjørt opp av skuter. Uten at æ klikke av den grunn. Æ meine også å huske at Norsk Folkehjelp pleide å ha en hjelpestasjon neri bakken der, som selvfølgelig va også utstyrt me skuter. Igjen, æ messte ikkje besinnelsen av den grunn. Tvert om. Begge dissan eksemplan vise at skuter e en framifrå oppfinnelse og et viktig verktøy.

  Likevel e æ sjeleglad vi ikkje har lært av storebror Sverige, som Morten Einarsen referere tel. Har de et system som funke der? Mulig at det funke greit for skuterfolket. Mulig at Einarsen meine det funke utmerket me et system der enhver kan peise skutern sin i 100 km/t ++ over vannan på Riksgrensen, sånn at folk på fjelltur i området bi berika av en evig bakgrunnsurr. Nu e det litt usaklig av mæ å dra inn Sverige-systemet, for en tilsvaranes lovgivning e (takk gud) ganske utopisk her i Norge. Poenget e kanskje heller: Denna debattn e litt vrien å få årntli konstruktiv, når den e basert på svært subjektive opplevelsa av ka som e fornufti bruk av skuter: Morten Einarsens frie ferdsel versus «trangsynte idiota me makta» som syns at skuter e bare herk.

  «Hvem sier at de som kjører skuter bare vil lage bråk?» – spør Kenneth Johansen. De to som har de påfølganes innleggan gjer mæ egentlig grunn te å frykte akkurat det: «scooterfrie områda syns e det skal være… men man skulle hatt lov å kjøre kor som helst ellers.» – Jan Vimme.

  For min del nærme vi oss det sentrale i debatten akkurat her. For min del dreie det sæ ikkje om skuterns utslipp sammenligna me fritidsbåta (eller fotturista (!), æ sku likt å sett den der raporten, fjompen), eller om skutern påføre naturen større sår enn skismurninga te skifolket (æ sku likt å sett forskninga bak den påstanden også). For min del dreie det sæ om min suverene rett te å kreve hensyn fra andre. Æ like ikkje å bli vekka mett på natta av at romkameraten ville høre på musikk i naborommet. Han kan godt være våken, men da får han pent innfinne sæ me at det må skje på måta som ivaretar hensynet te mæ. Og andre med mæ. Metaforen te skutertrafikk på Finnslettheia, eller kor nu Einarsen enn har lyst å frese rundt, bør være åpenbar. Mulig Fjompen sin skuter lage 80dB på 1m avstand. Men æ antar at 40 stk fjompen på tilsvaranes skutera vil gi et visst bidrag i det totale lydbilde. Dermed bi det usaklig å anklage mæ for dobbelmoral, æ har ingen problema me at Kvæfjord IL kjøre opp løype på skuter. Heller ikkje at æ bi forstyrra av Norsk Folkehjelp på skuter som ska redde en naturromantiker me brukne bein.
  Vess ikkje skuterforkjemperan innser at 40 skuter-turista påvirke sine omgivelsa meir enn 120 skiløpera, kan ikkje selvinnsiktn være heilt på plass. Det e derfor æ e sterk tilhenger av en restriktiv motorferdsel-politikk.

  Kall mæ gjerne konservativ naturromantiker. Eller fødd på 1800-tallet. Dåkker har kanskje rett. Men skutern høre nu en gang ikkje te rundt om på fjellet. Og ingen kan kreve å forstyrre min naturromantiske konservative stillhetsfølelse bare fordi de syns det e gøy å kjøre skuter.
  Men æ må likevel gi Morten Einarsen rett: Det svenske systemet funke utmerket. Alle som e keen på å kjøre skuter, drar te Sverige på utflukt. Problemet e altså løst.

  Og te slutt, heilt usaklig og bare fordi æ elske å slakte argument: æ har sjeldn sett større inkomeptanse enn fra den forskern som Fjompen referere tel: «det er et faktum at en menneskekropp i tung fysisk aktivitet bruker så mye energi at det utgjør mer forurensing enn en motor på grunn av effektiviteten en forbrenningsmotor har.»
  (typisk forbrenningsmotor: akseleffekt 18-20% av innfyrt effekt. Menneske i tung fysisk aktivitet: 40-50%. Dermed va vel premisset for «faktumet» falt bort, og vi slepp å diskutere forurensing fra mennesklig metabolisme versus forurensing fra bil)

 7. jante Says:

  æ har en flott seilbåt, æ like å være på sjøen å seile rundt om i ro og mak. stille og fint e d. men så kjæm d fan mæ en motorbåt susanes forbi. ikkje bare lage den en jævli lyd, men den lage j bølge som ikke blir heilt naturlig… d kan vi da ikkje godta… æ trur fan mæ fyrn va ute å kosa sæ på sjøen med MOTOR. kan ikkje skjønne at det skal gå ann å være så utrulig hænsynslaus å bråke rundt seilbåten min. æ e jo på have for å ha d stille og rolig. ikkje sette der med bommull i øran og irritere mæ over de skammrike jævlan som har råda tel dyre diesel/bensin slukanes cabincrusera. Hadde de vært der for å feske hadde det jo vært noe anna. eller om de gikk i kolektiv trafikk, men bare for gøy?!?!?! nei dæven..
  Merkelig at ikkje herr. Redaktør vil nevne sånnt. eller e d merkelig?? han og hannes omgangskrets i STORBYEN harstad har vel kanskje en lystbåt eller ti… så for guds skyld ikkje perk borti ka sossen har å kose sæ med, men knus de «på landet» som tar sæ en tur med scootern på fjellet.
  på en anna sia, har redaktøren ikkje noe anna å irritere sæ over e d vel ganske så idyllisk i storbyen. synd han ikkje får det akkurat som han vil i det han drar på landet

 8. Egil Says:

  Så va vi i gang igjen. Påske og skiturister på fjellet, hvorfor går dere kun på fjellet når scooterfolket har banet vei til dere ? Jeg liker og å ta meg en tur på fjellet men jeg går ikke der og lytter etter scootere sånn at jeg kan ha noe å klage på. Og skal vi snakke i forurensning så er det kun støyen som er forurensende. Kankje vi heller skulle starte å bruke lovlige kjøretøy som for eksempel traktor, skal tro om det hadde gitt samme oppmerksomheten.
  Vel og merke blir det vanskelig å komme seg på fjellet med traktor om vinterne men om sommeren ser man jo all ødelegelsen slike kjøretøyer produserer. Jeg liker og å ta meg en tur på fjellet om sommeren og, dere som er så i mot scooter trafikk på fjellet burde forsøke å gå om sommeren og, man skulle tro at dere kun går på fjellet i påsken kun for å ha en scooter istorie å klage på.
  Jeg stiller meg og bak de som her har kommentert båt trafikken om sommeren der de fleste er på havet for hobby og fritid, skal vi forlange at de bytter ut cabin båten og motor med en trebåt og årer ?
  Tenk dere litt bedre om før dere rakker ned på scooter trafikk, husk og at det er mange som er avnnhengig av scooter for å komme seg ut og på fjellet både av geografiske og helsemessige årsaker.

 9. Owe Kristensen Says:

  Det er lett å misforstå hva debatten handler om; motorferdsel i utmark!!! Det er helt greit å være for scooter kjøring, jeg er nemlig det, men jeg er for snøscooterkjøring der det er tillatt og ikke minst når det er tillatt. Jeg er derimot sterkt imot scooterkjøring når det ikke er tillatt og der det ikke er tillatt. Til eksempel er nyttekjøring/vedkjørimh osv ikke tillatt på feks helligdager, påsken osv. Imidlertid er det noen som ALDRI klarer å kjøre på lovlig vis, og det er noe jeg vanskelig kan tenke meg at folk ønsker. Så til de som sier at man skal se til Sverige; Ja gjør det, i Sverige begynner de å stramme inn på reglene fordi de ser at det har vært ført en altfor liberal scooter politikk. God påske

 10. Tore Tang Says:

  IDIOT! Jeg HATER deg som redaktør. Holdningene dine er meningsløse, du har blitt alt for kjepphøy den siste tiden. KOM deg ned på jorda for guds skyld. Det gleder meg å se at HT har fått ei boikottgruppe med 60 medlemmer til nå. Det skal bli godt å se deg falle ned på jorda. Meld dere inn i Facebook: » Boikott Harstad Tidende i protest mot redaktørens holdning til snøskuter!» God påske til alle andre, til redaktøren håper jeg han tenker seg om før han åpner kjeften igjen:)

 11. friluftsmann Says:

  Støtter redaktøren fullt ut i denne saken.
  Scooterkjøringen har tatt helt av, og det vil ikke bli mindre av dette med et frislipp av praksis for å gi tillatelser for kjøring i utmark.
  De som kjøper seg scootere med mellom 100 – 200 hk motor skal ikke bruke den til transport av utstyr til og fra hytten. Man ser spor etter dem over alt i fjellsider og steder hvor det ikke kan forsvares at de driver med denne villmannskjøringen.
  Dette blir det bare mer og mer av. Argumentene om at bare vi får en scooterløype vil det bli slutt på villmannskjøringen, er det kun de som vil ha denne villmannskjøringen som tror på.

  Nei, lag en restriktiv lov slik at vi kanskje klarer å beholde noen små fliker av natur hvor man kan nyte freden og stillheten når man er i marka eller fjellet. Dette blir stadig vanskeligere.

  • Kai Markussen Says:

   Du er latterlig. Kan ikke skjønne at disse sporene ødelegger turen for deg. Hvis du virkelig er en «friluftsmann» som du skriver om deg selv, kan du jammen se å reise deg laaangt ut i marka. Det er liksom «bare» i Harstad det kjøres scooter, ingen annen plass i hele Norge virker det som..?? Et mer fjompete innlegg skal man lete lenge etter. Skaff deg et liv, flytt fra byen. Vi har nok av dere..

 12. KH Says:

  Sier bare: Konge! Helt sjef her Bård. Støtte helt til evigheten fra meg.

 13. Lykkelita Says:

  ALL STØTTE TIL REDAKTØREN!
  Hvis naturen hadde stemme – hva tror dere den hadde sagt?
  Vi mennesker tror vi «eier» naturen – og vi er utnemnt til dens «hersker». Det er et religiøst forhold til hvordan vi bare voldtar, forbruker, sløser, svindler, og ødelegger naturen – fordi den koster oss ingenting – ingen stemme og heller ingenting fra vår egofikserte lommebok.
  STÅ PÅ REDAKTØR – DU HAR MIN FULLE STØTTE!!!
  Den dagen snøskooterkjørere må betale for å kjøre – så burde det være i forhold til all den støy og skade de gjør i naturen. For eksempel kan støyforurensningsloven brukes – der den fastslår over og under 20 desibel – og alt over 20 desibel er forstyrrende. Det kommer som EU standard om noen få år – og der er jo scooterfolket sikkert medlemmer – da Sverige har fri flyt….

  • Silje Says:

   Jeg trenger ikke gjenta, dette var som om jeg skulle sagt det selv!

   Og når jeg leste «Færre snøskutere, flere gauper.» ble jeg veldig positivt overrasket. Gaupene har så få venner at jeg får vondt i meg. At redaktøren i HT er en av de få gjør meg bare glad.

 14. Kristoffer A. Says:

  En vanlig snøscooter gir under 75 dBA på 15 meters avstand. Moderne 4-taktere har ett langt lavere nivå.

  Blant beregninger som er gjort, og som brukes mot snøscooteren starter støy på 40 dBA. Ved 20 dBA er lyd såvidt hørbar. En vanlig samtale gir 70 dBA.

  – Snøscooteren forurenser

  De norske snøscooterne slipper ut 16 000 tonn CO2 i løpet av ett år, det gir 300 kg CO2 i gjennomsnitt pr snøscooter. Den norske fritidsbåtparken slipper i gjennomsnitt ut 32 000 tonn CO2 på en time.

  – Snøscooteren forstyrrer dyrelivet

  Observasjoner over hele verden sier det samme, dyrene lar seg ikke skremme av kjøretøy med motoren i gang. Stopper man derimot motoren og begynner å gå mot dyrene, blir de redd. Kjøretøy oppfattes ikke som en naturlig fiende.

  En undersøkelse fra Universitetet i Tromsø på Svalbard konkluderer med at de ikke på noen måte kunne påvise noen reduksjon i det fysiske velværet til reinsdyrene pga snøscooterkjøring.

  – Snøscooteren skader terrenget

  En skiløper som står stille utøver ett trykk på marken som er dobbelt av en snøscooter. Når skiløperen sparker ifra er trykket 10 ganger høyere.

  Når snøen smelter forsvinner skisporet, og likeledes snøscootersporet. Vekstforholdene i og ved siden av en snøscooterløype er identiske. Ingen forskning har påvist varige skader på plantelivet pga snøscooter.

  Det er for mange snøscootere

  Det er registrert 55 000 snøscootere i Norge. Til sammenligning finnes det ca 450 000 fritidsbåter. I Norge har vi 431 kommuner, det er lov å kjøre snøscooter i 24 av dem. Fritidsbåt er lovlig i alle.

  Snøscooteren hører ikke hjemme på fjellet

  Snøscooteren er for mange i distriktet det samme som fritidsbåten for folk som bor nærme kysten. Ingen tør vel foreslå å innføre lignende begrensninger for båtene som snøscooterbrukere har i dag.

  Undersøkelser sier at folk vil ha vekk snøscooteren

  Dersom man foretar undersøkelse i byene vil ikke svaret bli det samme som i distriktene. Undersøkelser MMI har foretatt viser en overvekt av positive holdninger til snøscooter i områder hvor man benytter snøscooter.

  Nødvendig transport kan dekke sopp gjennom bruk av leiekjøring.

  Ved bruk av leiekjøring / snøscooter-taxi vil trafikken bli det dobbelte, i og med at vedkommende må kjøre samme strekning to ganger.

  Hvem som helst kan kjøre snøscooter

  Alle som skal kjøre snøscooter må ha førerkort. Fra 01.07.06 innførtes førerkort klasse S, med krav til opplæring. Hvem som helst kan gå rett om bord i en 49 fots båt med flere tusen hestekrefter. Det stilles ingen krav til kompetanse, ferdigheter eller erfaring for å kjøre båter inntil 15 meters lengde. Promillegrensen for snøscooter er 0,2 mens den for båtførere er 0,8.

  Snøscooter organisasjonene vil ha fritt frem overalt

  Alle seriøse snøscooter organisasjoner i Norge ønsker ikke fritt frem. Vi ønsker ett tilrettelagt løypenett, vedtatt av den enkelte kommune ikke bestemt av sentrale myndigheter. Den enkelte kommune er best skikket til å tilrettelegge løypenettet i sin kommune. Norge er så stort at det er plass til både skiløpere og snøscooterkjørere.

  Straffen for ulovlig kjøring er for lav

  Man risikerer i dag bøter i størrelsesorden 10000 15000,- for ulovlig snøscooter-kjøring. I tillegg kan politiet beslaglegge snøscooteren. I det nye forslaget fra Direktoratet for naturforvaltning foreslås det i tillegg fengsel i inntil ett år hvis man forringer noens mulighet for å oppleve stillhet og ro.

  Man kan i dag utføre særdeles grov vold mot andre før man blir idømt fengsel på ett år. Promillekjøring med bil, med ca 2-3 i promille vil normalt gi 20- 30 dagers betinget fengsel og ca 15.000,- i bot.

  Det strider mot svært manges rettsoppfatning at dommene for slike forbrytelser skal være den samme.

  Kilder; Snøscooterimportørenes forening, SINTEF Rapport Motorferdsel i utmark, Støyberegning, Fremtiden i våre hender, Motorbåtimportører, Snøfor. Aviser, bl.a Aftenposten, Nettavisen.

 15. kristoffer Says:

  – Snøscooteren bråker

  En vanlig snøscooter gir under 75 dBA på 15 meters avstand. Moderne 4-taktere har ett langt lavere nivå.

  Blant beregninger som er gjort, og som brukes mot snøscooteren starter støy på 40 dBA. Ved 20 dBA er lyd såvidt hørbar. En vanlig samtale gir 70 dBA.

  – Snøscooteren forurenser

  De norske snøscooterne slipper ut 16 000 tonn CO2 i løpet av ett år, det gir 300 kg CO2 i gjennomsnitt pr snøscooter. Den norske fritidsbåtparken slipper i gjennomsnitt ut 32 000 tonn CO2 på en time.

  – Snøscooteren forstyrrer dyrelivet

  Observasjoner over hele verden sier det samme, dyrene lar seg ikke skremme av kjøretøy med motoren i gang. Stopper man derimot motoren og begynner å gå mot dyrene, blir de redd. Kjøretøy oppfattes ikke som en naturlig fiende.

  En undersøkelse fra Universitetet i Tromsø på Svalbard konkluderer med at de ikke på noen måte kunne påvise noen reduksjon i det fysiske velværet til reinsdyrene pga snøscooterkjøring.

  – Snøscooteren skader terrenget

  En skiløper som står stille utøver ett trykk på marken som er dobbelt av en snøscooter. Når skiløperen sparker ifra er trykket 10 ganger høyere.

  Når snøen smelter forsvinner skisporet, og likeledes snøscootersporet. Vekstforholdene i og ved siden av en snøscooterløype er identiske. Ingen forskning har påvist varige skader på plantelivet pga snøscooter.

  Det er for mange snøscootere

  Det er registrert 55 000 snøscootere i Norge. Til sammenligning finnes det ca 450 000 fritidsbåter. I Norge har vi 431 kommuner, det er lov å kjøre snøscooter i 24 av dem. Fritidsbåt er lovlig i alle.

  Snøscooteren hører ikke hjemme på fjellet

  Snøscooteren er for mange i distriktet det samme som fritidsbåten for folk som bor nærme kysten. Ingen tør vel foreslå å innføre lignende begrensninger for båtene som snøscooterbrukere har i dag.

  Undersøkelser sier at folk vil ha vekk snøscooteren

  Dersom man foretar undersøkelse i byene vil ikke svaret bli det samme som i distriktene. Undersøkelser MMI har foretatt viser en overvekt av positive holdninger til snøscooter i områder hvor man benytter snøscooter.

  Nødvendig transport kan dekke sopp gjennom bruk av leiekjøring.

  Ved bruk av leiekjøring / snøscooter-taxi vil trafikken bli det dobbelte, i og med at vedkommende må kjøre samme strekning to ganger.

  Hvem som helst kan kjøre snøscooter

  Alle som skal kjøre snøscooter må ha førerkort. Fra 01.07.06 innførtes førerkort klasse S, med krav til opplæring. Hvem som helst kan gå rett om bord i en 49 fots båt med flere tusen hestekrefter. Det stilles ingen krav til kompetanse, ferdigheter eller erfaring for å kjøre båter inntil 15 meters lengde. Promillegrensen for snøscooter er 0,2 mens den for båtførere er 0,8.

  Snøscooter organisasjonene vil ha fritt frem overalt

  Alle seriøse snøscooter organisasjoner i Norge ønsker ikke fritt frem. Vi ønsker ett tilrettelagt løypenett, vedtatt av den enkelte kommune ikke bestemt av sentrale myndigheter. Den enkelte kommune er best skikket til å tilrettelegge løypenettet i sin kommune. Norge er så stort at det er plass til både skiløpere og snøscooterkjørere.

  Straffen for ulovlig kjøring er for lav

  Man risikerer i dag bøter i størrelsesorden 10000 15000,- for ulovlig snøscooter-kjøring. I tillegg kan politiet beslaglegge snøscooteren. I det nye forslaget fra Direktoratet for naturforvaltning foreslås det i tillegg fengsel i inntil ett år hvis man forringer noens mulighet for å oppleve stillhet og ro.

  Man kan i dag utføre særdeles grov vold mot andre før man blir idømt fengsel på ett år. Promillekjøring med bil, med ca 2-3 i promille vil normalt gi 20- 30 dagers betinget fengsel og ca 15.000,- i bot.

  Det strider mot svært manges rettsoppfatning at dommene for slike forbrytelser skal være den samme.

  Kilder; Snøscooterimportørenes forening, SINTEF Rapport Motorferdsel i utmark, Støyberegning, Fremtiden i våre hender, Motorbåtimportører, Snøfor. Aviser, bl.a Aftenposten, Nettavisen.

 16. Roar Says:

  Først en takk til redaktøren for at han bærer frem en godt synspunkt og en viktig mening.
  Her er noen fakta om snøcootere:
  Snøscootere støyer. Det er ingen tvil om at en snøscooter bråker mer enn en skiløper. Dess høyere opp i terrenget de kommer dess bedre bærer lyden.
  Snøscootere forurenser mye mer enn en skiløper. Ingen tvil om det heller.
  Snøscootere forårsaker skader på flora og fauna. Hvis det finnes noen snøscooterførere som mener at de aldri har kjørt på barmark med snøscooteren sin, er det fint om de vil la høre fra seg.
  Snøscooterkjøring er forbudt utenfor det tillatte løypenettet som finnes i Norge. Slik har det alltid vært i Norge, og slik håper jeg det skal fortsette å være. Det er litt merkelig at noen kan finne på å gå til innkjøp av en snøscooter, og så komme å forlange rett til å kjøre hvor han måtte ønske. Kjente han ikke til lovverket før han gikk til forhandleren? Det høres litt bakvendt ut for meg.
  Snøscooterfolket henviser til så mange andre ting de synes burde være ulovlig; fritidsbåter, charterreiser osv. Men dette er jo ting som er tillatt ved lov i Norge, og har aldri vært forbudt! Kan dere da vennligst slutte å sammenligne snøscooteren deres med alle mulige tillatte aktiviteter? Jeg ser ikke noe som helst poeng i det.
  Er en typisk snøscootereier en person som kunne finne på å skaffe seg et skytevåpen uten lisens, for deretter påberope seg retten til å bruke det etter eget forgodtbefinnende? Jeg tror det.
  Kan man kanskje sammeligne en snøscooterfører med en røyker i 1975? En som mener at han skal kunne røyke nøyaktig der han vil, når han vil, uten å ta hensyn til at det finnes mennesker rundt ham som kanskje ikke tåler nikotinrøyk så godt? Jeg tror det.
  Er en typisk snøscootereier en person som ikke takler norsk skriftlig så godt? En som heller kaster ukvemsord mot en som ikke deler hans meninger enn å komme med konstuktive forslag til løsninger? En som har problemer med å forholde seg til «øvrigheita» og norsk lovverk? Det kan virke slik ut fra innleggene her og på andre nettsteder.
  Så hva skal vi gjøre med disse stakkarene som har lagt mange titusener på bordet for å kjøpe et kjøretøy de måtte vite var forbudt å bruke? Jeg tror at det meste må de gjøre selv. De må innse at problemet er ikke selve snøscooteren, det er hodene til de som eier den. De må erkjenne at snøscooterkjøring generelt er ulovlig i Norge. Og de må jobbe knallhardt for å overbevise friluftsmennesker om at dersom det opprettes et løypenett hvor det er tillatt å kjøre, så er det der de ønsker å oppholde seg. De må drive en knallhard selvjustis og anmelde enhver som beveger seg utenfor tillatte løyper. Dette tror jeg er den eneste veien å gå. Men ut fra innleggene jeg leser tror jeg den veien blir veldig lang. Har dere kondisjon til å gå den veien, snøscooterfolk?


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: