Samekofte i retten

mandag 11. januar 2010
 
 

STOLT: Anita Lervoll fra Kåfjord er stolt av å bruke samekofta si. Arkivfoto fra 2005: Ann Sissel Jenssen

Det er dessverre ikke historieløst når Domstoladministrasjonen vil innføre kofteforbud i retten.

Domstoladministrasjonen foreslår endringer i kappeforskriften, og vil innføre kofteforbud for fagdommerne. Domstoladministrasjonen går ikke inn for å forby legdommere å bruke samekofte, men er inne på tanken – og ber om synspunkter til dette.   

Utgangspunktet for forslaget om kofteforbud er fjorårets debatt om bruk av hijab i politiet. Det har fått Domstolsadministrasjonen til å sende ut et høringsnotat om bruken av hijab og andre religiøse og politiske klesplagg i domstolene.

Mildt sagt er Domstolsadministrasjonen på ville veier med dette forslaget. Det viser en manglende innsikt i den samiske kulturen og hverdagen i de samiske kjerneområdene. Forbudet innebærer flere lange skritt tilbake i tid til den aller kaldeste fornorskningstiden. Man har åpenbart oversett at det samiske er ett av de to folk som til sammen utgjør nasjonen Norge.

Forslaget er overraskende fordi det ikke er mange år siden myndighetene var opptatt av å sette inn tiltak for å styrke samisk tillit til rettsvesenet. Det skjedde på bakgrunn av manglende kompetanse, kunnskap og forståelse av samiske forhold i enkelte tilfeller. Blant annet skulle det legges vekt på innsikt i samisk språk og kultur ved utnevnelse av dommere. Det ble i etterkant opprettet et eget sorenskriverembete for indre Finnmark, som et bidrag til at samene lettere skulle få sine saker og sine synspunkter fram for domstolene.

Sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i den nye Indre Finnmark tingrett forklarer det famøse ved å skulle forby samekofte i retten:  Begrunnelsen vil være at dommeren skal fremstå som objektiv og nøytral, men sorenskriveren hevder at effekten vil bli den motsatte. Han viser til den omfattende bruk av kofter både i arbeid og fritid – og at koftebruk er nokså vanlig i møtesammenheng i samiske miljøer. Derfor vil samiske dommeres koftebruk kunne være naturlig og i tråd med kravet til uavhengighet.

Han viser også til at slik koftebruk har lange tradisjoner. Et forbud vil være brudd på denne tradisjonen og kan ha negative konsekvenser for tilliten til domstolene, påpeker Schanche Selfors.

Sorenskriveren konkluderer med at et forbud mot bruk av samekofte ikke bidrar til objektivitet og nøytralitet, tvert imot mener han det vil være et brudd på domstolenes nøytralitet i forholdet mellom folk og kulturer.

Domstolsadministrasjonen bør ved første anledning legge bort dette forslaget, som er spekket med historie. Det er helt umulig ikke å se det lys av en hard fornorskingspolitikk som foregikk helt opp til 1970-årene, og som senere måtte beklages av kong Harald da han åpnet Sametinget i 1997.

7 kommentar to “Samekofte i retten”

 1. Pål Hivand Says:

  Forslaget er hodeløst, historisk sett. Men verre er argumentasjonen som brukes, når rettstvister mellom samer og ikke-samer gjøres til et spørsmål om nøytralitet og objektivitet til den koftekledde dommeren. Det gjøres et poeng av at ikke-samer ikke kan ha tillit til koftekledde dommere.

  Argumentasjonen etterlater et inntrykk av at rettssystemet er fullt av konflikter der skillelinjene først og fremst består av etnisitet.

  Dernest konkluderer høringsutkastet med at det bare er nøytraliteten og objektiviteten til den ene etniske gruppen det kan stilles spørsmålstegn ved: den samiske.

  Dersom Domstolsadministrasjonen følger en slik argumentasjon, vil man kunne hevde at det er rimelig av hvite nordmenn å stille seg kritisk til nøytraliteten og objektiviteten ved fargede domsmenn og -kvinner.

  Argumentasjonen er i seg selv bygget på et rasistisk utgangspunkt: at den ene folkegruppen er partisk, den andre ikke. Og at det altså kommer til uttrykk ved den ene folkegruppens klesdrakt, men ikke den andre.

  Hører man fremdeles ikke at klokkene ringer i Domstolsadministrasjonen??

  • HMHansen Says:

   Jada tillat samekofter etc. Om ikke så lenge så har vi dommere osv. som du bare ser øynene på fordi de bruker tradisjonell påkledning.

 2. Ole Kr.H.Myhre Says:

  På lik linje med at Politiets uniformer SKAL være NØYTRALE både politisk og religiøst og ikke minst ETNISK,så burde så ABSOLUTT dette OGSÅ gjelde Domstolene,som er vel så viktig,om ikke ENDA viktigere,da det tross alt er DER selve dommen blir felt over siktede,ikke av politifolkene,som bare arresterer,men ikke DOMFELLER.

  Ett bra eksempel er f.eks at hvis en person blir domfelt av en legdommer som har en såkalt Turban på hodet og som ser ut som Bin Laden sjøl,vil dermed automatisk føle seg som dømt av en slags Sharia-domstol etter Islamsk Lov,og ikke etter NORSK LOV,og vil føle seg URETTFERDIG og alt annet enn OBJEKTIVT og NØYTRALT dømt derimot…

  På LIK LINJE burde dette også gjelde dommere med SAMEKOFTER eller hvilken som helst KLESDRAKT som henviser til en bestemt ETNISITET annen enn NORSK.

  Etniske Minoriteter/Innvandrere SKAL INNPASSE seg etter NORSKE FORHOLD,ikke MOTSATT!

  Når det gjelder HVITE NORDMENNS «manglende innsikt» i den samiske kulturen og hverdagen i de samiske kjerneområdene,så er det fordi vi IKKE bryr oss noe mer om den SAMISKE kulturen enn vi bryr oss om alskens andre kulturer og minoriteter som har kommet til Norge de seneste ti-årene heller…

  Hva disse «Arktiske Indianerne» bedriver tiden sin til i «Tipiene» sine,er like lite interessant som hva Muslimene gjør inne i Moskeene sine,med mindre de planlegger terror,attentater og selvmordsbombinger mot oss Nordmenn,selvsagt…

  Sist,men ikke minst så burde Den NORSKE Kongen TREKKE TILBAKE UNNSKYLDNINGEN sin til det Samiske folket,da vi NORDMENN IKKE har NOE SOM HELST å UNNSKYLDE overfor SAMENE pga «Fornorskningspolitikken» som de har blitt «utsatt» for,på lik linje som alle andre innvandrere og minoriteter pent MÅ innfinne og innordne seg etter NORSKE FORHOLD når de kommer til VÅRT LAND,såkalt «Fornorskningspolitikk»,som noen kaller det,mens andre kaller det for NORSKE FORHOLD og LEVESETT.

  At Samene sies å ha vært her først,er irrellevant,da det å bo i noen Tipier/Telt langs Nordkalotten(uten at de hverken visste om de befant seg i enten Norge,Sverige eller Finland)knapt kan sies å bebo eller å ha BYGD OPP landet og dermed gjort seg FORTJENT til det,slik som VI NORDMENN derimot HAR GJORT og dermed har gjort oss FORTJENT RETTEN til å kalle dette landet for VÅRT,i motsetning til DEM…

 3. Sissel Berg Says:

  Kofte har for meg samme betydning som bunad, og ennaa har jeg tilgode aa se dommere i bunad. Men dommerkappene er jo baade store og rommelige, og hva en har under, maa vel väre et privat anliggende. Naar det gjelder hodeplagg, stiller det seg etter min mening litt annerledes. Men kanskje gaar det an aa bruke Margrethe Munthes ord som ledetraad: «ikke storme inn i stua för du har tatt av deg lua»

 4. S.A.Eira Says:

  Ole Kr.H.Myhre; Det e trist å se at det fortsatt fins så uvitende, dømmende, og totalt uvettige menneska som dæ… Blir rett og slett lei mæ på dine vegne!

  Det e viktig å ta vare på den samiske kulturen, på alle mulige måta.Uvitende og dømmende menneska har gjennom århundre prøvd å bryte det ned, men det vil dem aldri klare. Stå på Selfors!

  S.A.Eira.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: